Rekonštrukcie pamiatok

Zaoberáme sa rekonštrukciou pamiatok a realizáciou stavieb na pamiatkových objektoch z dreva. Pred samotnou rekonštrukciou pamiatky vždy dochádza zo strany tesárov k zoznámeniu s celkovým stavom stavby, najmä strechy, so stavom obvodových a nosných múrov, ríms a stavom stropov. Následne sa vykoná prieskum v priestore opravy a v miestach, kde je viditeľné poškodenie. Na základe našich skúseností a znalostí navrhneme spôsob a riešenia opravy, použitý materiál, atď..

Vykonávame výmenu a doplňovanie väzieb, ošetreníe proti drevokaznému hmyzu. Výroba dokonalých replík tesárskych a stolárskych prvkov - ručné kosenie trámov, krovov apod. Pokládka strešnej krytiny - drevená šindľa.

Ponúkame zručnosť špičkových tesárov, ktorí zachránili už mnoho dobových stavieb.

S úctou a pokorou k prírode vdychujeme drevu nový život. Cieľom a úsilím je stavať našim zákazníkom moderné bývanie podľa vlastných snov a predstav. Moderné bývanie s vôňou dreva a návratu k prírode.